Các bài viết được tác giả tự biên soạn, tổng hợp lại nên có thể được xem là tự biên soạn. Vì vậy mọi hành động copy bài mà không xin phép sẽ được xem là vô văn hóa.

Đối với hình ảnh thì chúng tôi có copy trên internet vì đó là kho tài nguyên miễn phí, vì vậy nếu có vi phạm bản quyền thì hãy report cho admin nhé.

Ths all !!!